Đứng đầu
  • 300739103_hos

Lịch sử công ty

Lịch sử công ty

LỊCH SỬ

Năm 2013 HMKN được thành lập.Hoạt động kinh doanh chính là hợp tác với các bệnh viện công vừa và nhỏ và bệnh viện tư nhân, đồng thời là nhà cung cấp thiết bị y tế và vật tư tiêu hao.

Năm 2014 Thành lập nhà máy hợp tác với tập đoàn dược phẩm nổi tiếng trong nước để cùng nhau nghiên cứu phát triển, lựa chọn nguyên liệu và sản xuất vật tư y tế.

Năm 2015, thành lập bộ phận R&D của riêng chúng tôi để phát triển và thiết kế sản phẩm.

Năm 2016 Tham gia đấu thầu thiết bị và vật tư tiêu hao của ba bệnh viện hàng đầu, cung cấp thiết bị, vật tư tiêu hao và vật tư bảo vệ khử trùng.

Năm 2018 Hợp tác với các đầu mối thứ ba như nhà thuốc bán lẻ và phòng khám để cung cấp thiết bị y tế và các sản phẩm khử trùng và bảo vệ.

Năm 2020 Do sự bùng phát của COVID-19, chúng tôi bắt đầu cung cấp các vật dụng khử trùng và chống dịch cho các trường học, nhà trẻ, các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp lớn;kinh doanh ngoại thương đã mở rộng từ ngoại tuyến sang trực tuyến, theo cả hai hướng.