Đứng đầu
  • head_bg (4)

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Social Responsibility (3)

Sức khỏe là quý nhất

Trách nhiệm đối với sức khỏe con người

Ngày nay, “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” đã trở thành chủ đề nóng nhất trên thế giới.Kể từ khi thành lập công ty vào năm 2013, trách nhiệm về sức khỏe con người luôn đóng vai trò quan trọng nhất đối với HMKN, và đây luôn là mối quan tâm lớn nhất của người sáng lập công ty.

Mọi người đều quan trọng

Trách nhiệm của chúng tôi đối với nhân viên

Đảm bảo công việc / học tập suốt đời / gia đình và sự nghiệp / sức khỏe cho đến khi nghỉ hưu.Ở HMKN, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến con người.Nhân viên làm cho chúng tôi trở thành một công ty lớn mạnh, chúng tôi tôn trọng, đánh giá cao và kiên nhẫn với nhau.Chỉ trên cơ sở này, chúng tôi mới có thể đạt được sự tập trung vào khách hàng duy nhất và sự phát triển của công ty.

Social Responsibility (1)
Social Responsibility (2)

Trách nhiệm xã hội

Quyên góp vật tư phòng chống dịch / cứu trợ động đất / hoạt động từ thiện

HMKN luôn gánh vác trách nhiệm chung vì sự quan tâm của xã hội.Quyên góp vật tư y tế trị giá 1 triệu nhân dân tệ trong trận động đất Vấn Xuyên năm 2008 và tặng vật tư y tế trị giá 500.000 nhân dân tệ cho trận động đất Lộc Sơn năm 2013. Do COVID-19, đã quyên góp vật tư phòng chống dịch trị giá 500.000 nhân dân tệ cho các cơ sở y tế vào năm 2020 Chúng tôi tham gia vào việc giảm thiểu tác động của dịch bệnh, thảm họa và bệnh tật đối với xã hội.Vì sự phát triển của xã hội và của công ty, chúng ta nên quan tâm hơn đến sức khỏe con người và gánh vác tốt hơn trách nhiệm này.